سیب زمینی

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

   2 الی  2.5 لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 8 %

فسفر: 4 %

پتاسیم : 7%

گوگرد: 1.5%

روی: 1500ppm

آهن: 1500ppm

منیزیم: 1000ppm

کلسیم: 1000ppm

بور: 1000 ppm

منگنز:  500  ppm

مس: 40 ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر ریو گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

طی2 مرحله: – یک هفته بعد از خاک دهی              – قبل از شروع گل دهی

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: