زعفران

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

 2 الی 3 لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 12 %

فسفر: 4 %

پتاسیم : 6%

گوگرد: 1.5%

منیزیم: 1000ppm

کلسیم: 1000ppm

آهن: 1500ppm

روی: 1500ppm

مس: 40 ppm

منگنز:  500  ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

بعد از برداشت محصول با هرمرتبه آبیاری

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: