ذرت

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

2-2.5 لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 12 %

فسفر: 4 %

پتاسیم : 6%

گوگرد: 1.5%

منیزیم: 1000ppm

کلسیم: 1500ppm

آهن: 1500ppm

روی: 1200ppm

مس: 40 ppm

منگنز:  400  ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

طی سه مرحله: – ابتدای پنجه زنی                – ساقه زنی             – قبل از خوشه دهی

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: