دانه های روغنی

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

2 الی 2.5لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 11 %

فسفر: 3 %

پتاسیم : 6%

گوگرد: 1.4%

روی: 1500ppm

آهن: 1700ppm

منیزیم: 1000ppm

کلسیم: 500ppm

بور: 1000 ppm

منگنز:  500  ppm

مس: 40 ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

کلزا و سویا:  طی 2 مرحله       – قبل از گل دهی         – در زمان تشکیل نیام

آفتابگردان: طی 2 مرحله       – در زمان 4 الی 5 برگی شدن         – زمانی که گیاه حدود 40 تا 50 سانتی متر قد کشیده است

پنبه: طی 2 مرحله:           – در زمان 4 الی 5 برگی شدن                           – 3 هفته قبل از گل دهی

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: