پسته

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

2 لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 12 %

فسفر: 4 %

پتاسیم : 7%

گوگرد: 2.5%

روی: 700ppm

آهن: 1500ppm

منیزیم: 1500ppm

کلسیم: 500ppm

بور: 200 ppm

منگنز:  500  ppm

مس: 3.5 ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

طی سه مرحله: – پس از ارزنی شدن میوه                – یک ماه پس از اولین محلول پاشی             – یک ماه قبل از برداشت محصول

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: