12-12-38

مشخصات فنی:

1-      پودر 100% محلول در آب

2-      بدون یون کلر

3-      حاوی کلات EDDHA

4-      هدایت الکتریکی کمتر از 17 ds/m

5-      وزن خالص: 5 کیلو گرم

6-      نوع بسته بندی: فویل آلومینیوم

میزان مصرف:

به صورت محلولپاشی برگی : 3 الی 5 کیلو گرم در هکتار

به صورت استفاده با آب آبیاری : 5 الی 7 کیلو گرم در هکتار

آنالیز:

ازت: 12 %

فسفر: 12 %

پتاسیم : 38%

منیزیم: 100ppm

کلسیم: 45ppm

آهن EDDHA: 600   ppm

روی EDDHA: 250ppm

مس EDDHA: 150 ppm

منگنز EDDHA:  320  ppm

بور: 100 ppm

مولیبدن: 10ppm

نحوه مصرف:

-به صورت محلول پاشی                       -استفاده با آب آبیاری

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: