0-52-34

مشخصات فنی:

1-      پودر 100% محلول در آب

2-      بدون یون کلر

3-      هدایت الکتریکی کمتر از 17 ds/m

4-      وزن خالص: 2.5 کیلو گرم

5-      نوع بسته بندی: فویل آلومینیوم

میزان مصرف:

به صورت محلولپاشی برگی : 3 الی 5 کیلو گرم در هکتار

به صورت استفاده با آب آبیاری : 5 الی 7 کیلو گرم در هکتار

آنالیز:

ازت: 0 %

فسفر: 52 %

پتاسیم : 34%

گوگرد: 1.5%

منیزیم: 100ppm

کلسیم: 45ppm

آهن: 600   ppm

روی: 250ppm

مس: 150 ppm

منگنز:  320  ppm

نحوه مصرف:

-به صورت محلول پاشی                       -استفاده با آب آبیاری

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: