درباره مدیران

نام : آرش اردلان

سمت : مدیر عامل

تحصیلات : فوق لیسانس زراعت

شرح مختصر:

نام: مجتبی جهانی

سمت: مدیر پژوهشی

تحصیلات : فوق لیسانس شیمی و حاصلخیزی خاک

شرح مختصر: استاد دانشگاه ، دارنده بیش از 20 عنوان مقاله داخلی و خارجی، 3 سال سابقه همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد در زمینه تولید کود بیولوژیک، 3 سال مدیر داخلی آزمایشگاه آب و خاک و گیاه و مسئول تفسیر و توصیه کودی  و..

نام : وحید برجسته

سمت : مدیر تولید

تحصیلات : لیسانس مدیریت فنی

شرح مختصر: سابقه 12 سال سابقه فعالیت در زمینه صنایع وابسته به کشاورزی در داخل و خارج ازکشور

نام: مجتبی اردلان

سمت: سرپرست تولید

تحصیلات لیسانس کشاورزی

شرح مختصر:

نام: امیر محمد پور

سمت: مدیر فروش

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی کشاورزی

شرح مختصر: مسئول بخش زراعت مدیریت جهاد کشاورزی مشهد