پودری خانگی

مشخصات فنی:

1-      نوع بسته بندی: فویل آلومینیومی

2-      وزن خالص: 2 کیلوگرم

3-      بدون بو

4-      حاوی اسید هیومیک و هورمون ها وآنزیم های مورد نیاز گیاه

5-      بدون بذر علف هرز

میزان مصرف:

سبزیجات:  1.5 تا 2 تن در هکتار

درختان میوه:  1.5 تا 3  تن در هکتار

پسته: 2 تا 3 تن در هکتار

سیب زمینی:   1 تا 2.5 تن در هکتار

نهالستان: 1.5 تا 2.5 تن در هکتار

زعفران: 1 تا 2 تن در هکتار

گلکاری: 1 تا 2 تن در هکتار

صیفی جات: 1.5 تا 2.5 تن در هکتار

آنالیز:

ازت: 1.8 %

فسفر: 1.4 %

پتاسیم : 2.5%

ماده آلی: 43.1%

اسیدیته: 7.6

هدایت الکتریکی: 3.6

نحوه مصرف:

20 تا 30 درصد وزنی خاک گلدان (به ازای 8 کیلو خاک 2 کیلو ورمی کمپوست)

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: