هارپا

مشخصات فنی:

1-      نوع بسته بندی: لمینت

2-      وزن خالص: 30 کیلوگرم

میزان مصرف:

سبزیجات:  1.5 تا 2 تن در هکتار

درختان میوه:  1.5 تا 3  تن در هکتار

پسته: 2 تا 4 تن در هکتار

سیب زمینی:   1 تا 2.5 تن در هکتار

نهالستان: 1.5 تا 2.5 تن در هکتار

زعفران: 1 تا 3 تن در هکتار

گلکاری: 1 تا 2 تن در هکتار

صیفی جات: 1.5 تا 2.5 تن در هکتار

آنالیز:

ازت: 2.5 %

فسفر: 1 %

پتاسیم : 1.5%

گوگرد: 5-10%

منیزیم: 0.8%

کلسیم: 6%

ماده آلی: 65%

ماده خشک: 90%

اسیدیته: 7

نحوه مصرف:

زراعت: قبل ازکشت در سطح مزرعه توزیع و به زیر خاک میرود

باغبانی:  در زمستان در نیمه خارجی تاج درخت چالکود و یا به صورت شیاری استفاده می شود

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: