گوگرد مایع پایه پتاس

کود پلــت مرغی هارپا با ماده آلی ۱۰۰% مـرغی خالــص و غنــی شده با ازت ، فسفر ، پتاس ، گوگرد ، میکرو کامل ، اسید آمینه و اسید هیومیک کودی بسیار غنی بوده که بصورت کاملا بهداشتـی تولید می شود این محصول فاقد بذر علف هرز و عوامل بیمـاری زا می باشد.

مزایا:

۱. رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. اصلاح ساختمان خاک. 

۳. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۵. جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶. کاهش تجمع نیتـرات در محصــولات کشــــاورزی 

۷. افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش ســرعت جوانه زنی . 

۸. کود پلت مرغـی باعث افــــزایش فعـالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

۹. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.


محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا