کود گوگرد بنتونیت ۸۷٪ گرانول هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی پر مصرف گیاه بــوده که علـــاوه بر

تامین این عنصر، باعث کاهش ph و در نتیجه افزایــش جذب عناصـــر دیگر 

در خاک های قلیایی می گردد. 

مزایا:

۱) رفع کمبود گوگرد مورد نیاز گیـــاه و افزایـــش عملکرد در واحد سطح . 

۲) اصلاح ph خاک های شور و قلیایــــی و آهـــکی 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا فسفـــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴) کاهش در مصرف کود های ازته . 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی به لحـاظ خصوصیت قارچ کشی گوگرد . 

۶) کاهش تجمع نیترات در محصـولات کشـــاورزی 

۷) ضد عفونی کـردن تدریجــی خـــاک و کمـــک به محیط زیست و کاهش مصرف سموم. 

۸) کود گوگــــردی باعث افــــزایش فعالیـــت های میکروب ها و باکتری های خاک نیز می شـــود. 

۹) مصرف کود گوگرد باعث مقاومت گیاه در مقابل خشکی و سرما می شود.

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی گیاه بوده که در تغذیه گیاه با مکانیزم قـرار گرفتـن 

در ساختمان اسید های آمینه و تولید پروتئین در بسیاری از فعالیت های آنزیمی 

و تنظیم کننده رشد بصورت مستقیم نقش حیاطی را ایفا می کند. همچنین گوگرد

با کاهش pH خاک باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی دیگـر شده و نقــــــش به‌سزایی 

در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتر زیر نظر کارشناس مصرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا