کود مرغ پودری فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود مرغ پودری، با دارا بودن ماده آلی بالا و داشتن میکروارگانیسم‌های فراوان در خاک‌های ایران که اکثرا فقیر بوده، دارای تأثیر بسیار چشمگیری می باشد و وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می‌بخشد. این کود به صورت کاملا بهداشتـی تولید می شود و فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیمـاری‌زا می‌باشد. 

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف های هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح 

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش حلالیت عناصـر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز

۶) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی 

۷) افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعـات آبیاری

۸) افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول

۹) کود مرغ پودری باعث افزایش فعـالیت های میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود

 

* کود مرغ پودری، کاملا کمپوست شـده از کـود مرغ خالـص می باشد کـه پس از غنی سازی در شرایط کاملا استریل به شکل پلـت در آمـده است. این کود علـاوه بر تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاه در فعال سازی و بهبود وضعیت خاک تاثیر بسیار مهمی دارد.

* این کود دارای مواد غذایی بالایی بوده و توسط گوگرد غنی شده است.

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا