کود مرغی دامی پودری فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

 

کود مرغ و دام پودری، غنی شده با عناصـر ماکـرو ، میکـرو، گوگرد ، اسید آمینه و اسید هیومیک ، کودی با ماده آلـی بسیار بالا و ترکیبی کامل جهت تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیـاه و اصلاح ساختمان و شرایط میکروبیولوژیکی خاک می باشد. 

این کود در شرایط کم آبی باعث افزایش نگهداری آب در خاک شده در نتیجه تاثیر شگرفی در کمیت و کیفیت محصول دارد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبار داری، کاهش انتقـال بیماری و بذر علف های هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید خاک

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی ، بیماری ها و علف های هرز

۶) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی

۷) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعـات آبیاری

۸) افزایش کمیت و کیفیت محصولات

* کود پلت آلی گوگردی، تولید شده از مواد اولیه، دارای بالاترین درجه کیفیت و بهترین شرایط کمپوست است. این کود به دلیل دارا بودن دو نوع پایه ماده آلـی، دارای طیـف وسیعـی از عناصر غذایی و میکرو ارگانیسـم هـای مفیـد خـاک می باشد و با داشتـن خصوصیات منحصر بفرد خود در شرایـط کـم آب و زمیـن های فقیر و شور باعث تاثیـر چشمگیری در کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی می شود.

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد.

 

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا