کود شیمیایی TE ا 40-5-10 هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

گروه کودهای NPK هارپا کودهای کاملی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می‌باشند. 

از ویژگی‌های این کودها، درصدهای مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می‌باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده‌اند. 

کود شیمیایی ۴۰-۵- ۱۰ حاوی ۱۰% نیتروژن، ۵% فسفر و ۴۰% پتاسیم می‌باشد. با توجه به بالا بودن نسبت پتاسیم یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در فاز زایشی به  منظور بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن و افزایش کیفیت و کمیت محصول استفاده نمود. 

این کود هم قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و هم استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به عناصر ماکرو، به‌خصوص پتاسیم

۲) بهبود رنگ‌آوری میوه

۳) درشت شدن محصول 

۴) بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

۵) افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس‌ها و بیماری‌ها

۶) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۷) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

محلول پاشی ۲ تا ۳ کیلوگرم در۴۰۰-۱۰۰۰ لیتر آب در زمان بروز کمبود و تکرار ۲ تا۳ مرتبه در صورت نیاز وآبیاری ۵ تا۷ کیلوگرم در هکتار و تکرار درفواصل زمانی منظم بسته به مرحله رشد گیاه.

گیاهان باغی: 

محلول پاشی ۳ تا ۵ کیلوگرم در۴۰۰-۱۰۰۰ لیتر آب در زمان بروز کمبود و تکرار ۲ تا۳ مرتبه در صورت نیاز وآبیاری ۵ تا۱۵کیلوگرم در هکتار و تکرار درفواصل زمانی منظم بسته به مرحله رشد گیاه.

گیاهان گلخانه ای: 

محلول پاشی ۲تا ۳ کیلوگرم در۴۰۰-۱۰۰۰ لیتر آب

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

دکمه بازگشت به بالا