کود سولفات آمونیوم کریستال کرمی رنگ هوکر، شرکت کیمیا اکسیر شرق

ازت یکی از پرمصرف‌ترین عناصر ماکروی ضروری مورد نیاز گیاهان است. با توجه به قلیایی بودن خاک‌های ایران، بهترین کود ازتی قابل توصیه، کود سولفات آمونیوم کریستال می‌باشد. این کود با داشتن ازت و فرم آمونیوم، دارای کمترین هدررفت و آبشویی بوده و با خاصیت اسیدزایی، علاوه بر تأمین عنصر گوگرد مورد نیاز گیاهان، با کاهش pH خاک در جذب سایر عناصر غذایی نیز نقش بسیار مهمی دارد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف های هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) رفع کمبـود ازت و گوگرد مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح 

۲) افزایش رشد و نمو و سبزینگی گیاهان

۳) افزایش بوته‌بندی و شاخ و برگ گیاهان

۴) افزایش حلالیت عناصـر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی و بیماری‌ها به علت داشتن گوگرد

۶) حلالیت مناسب و عدم هدررفت آن از طریق تصعید و آبشویی

۷) بازدهی بالا نسبت به کود اوره

۸) افزایش چشمگیر عملکرد و کیفیت محصول

* مصرف این کود در گیاهان مختلف زراعی مانند گوجه‌فرنگی، هندوانه، گندم، جو، کلزا و… و همچنین در باغاتی مانند پسته، مرکبات، سیب و… رایج است. این کود، جهت تأمین ازت و گوگرد موردنیاز گیاه بسیار موثر بوده و قابلیت مصرف به صورت سَرَک، چال کود و استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا