پلت مرغی ۱۰۰٪ خالص هارپا

کود پلت مرغی با دارا بودن ماده آلی بالا و داشتن میکروارگانیسم‌های فراوان در خاک‌های ایران که اکثرا فقیر بوده، دارای تأثیر بسیار چشمگیری می باشد و وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می‌بخشد که بصورت کاملا بهداشتـی تولید شده است . این محصول فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیمـاری‌زا می‌باشد. 

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار

مزایا:

۱) رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح 

۲) اصلاح ساختمان خاک 

۳) افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز

۶) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـــش ســرعت جوانه زنی 

۷) افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

۸) کود پلت مرغـی باعث افــــزایش فعـالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

* کود پلت مرغی این برند کاملا کمپوست شده از کود مرغ خالص بوده که پس از غنی سازی در شرایط کاملا استریل به کل پلت در آمده و علاوه بر تأمین کلیه ی عناصر مورد نیاز گیاه در فعال سازی و بهبود وضعیت خاک تأثیر بسیار مهمی را ایفا می کند.

* این کود دارای مواد غذایی بالایی بوده و توسط گوگرد غنی شده است.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن