:: اخبار و مقالات::

هشدار فائو: مقاومت میکروبی امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها خانوار کشاورز را تهدید می‌کند

فائو درباره مقاومت میکروبی (مقاومت آنتی‌بیوتیکی) به عنوان یک تهدید جهانی که نگرانی فزاینده‌ای را نسبت به سلامت انسان و دام ایجاد کرده است و پیامدهای جدی مقاومت میکروبی برای ایمنی و سلامت غذایی هشدار داد.

هشدار فائو: مقاومت میکروبی امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها خانوار کشاورز را تهدید می‌کند.

فائو درباره مقاومت میکروبی (مقاومت آنتی‌بیوتیکی) به عنوان یک تهدید جهانی که نگرانی فزاینده‌ای را نسبت به سلامت انسان و دام ایجاد کرده است و پیامدهای جدی مقاومت میکروبی برای ایمنی و سلامت غذایی هشدار داد.

هشدار فائو: مقاومت میکروبی امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها خانوار کشاورز را تهدید می‌کند
هشدار فائو: مقاومت میکروبی امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها خانوار کشاورز را تهدید می‌کند

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم مقاومت میکروبی به قابلیت میکروارگانیسم‌ها – باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها –

برای مقاومت در برابر مواد ضد میکروبی – مانند آنتی‌بیوتیک‌ها – که پیشتر در درمان عفونت‌ها مؤثر بوده‌اند، اشاره دارد.

در نتیجه این پدیده، داروهایی که زمانی برای درمان بیماری‌ها مؤثر و کارا بودند، تأثیر کمتری داشته و یا بی‌فایده می‌شوند

و به کاهش قابلیت درمان موفق عفونت‌ها منجر می‌شوند.

 کاربرد نادرست یا بیش ‌از حد داروهای ضد میکروبی جهت درمان و جلوگیری از بیماری‌ها در بخش دامداری،

آبزی‌پروری و تولیدات زراعی اغلب با خطر بالقوه ظهور و گسترش میکروارگانیسم های مقاوم در برابر مواد

ضد میکروبی همراه است.

اقدامات توصیه‌شده برای مهار مقاومت میکروبی در زنجیره غذا

تا کنون، مؤثرترین رویکرد برای محدود کردن استفاده از مواد ضدمیکروبی در بخش کشاورزی،

کم کردن نیاز به درمان بیماری‌های حیوانی و گیاهی است.

این مسئله در خصوص دام‌ها و آبزیان، شامل اتخاذ شیوه‌های مناسب مدیریتی همچون امنیت زیستی،

واکسیناسیون و تغذیه مناسب است.

در بخش تولیدات گیاهی، استفاده از رویه‌های تثبیت شده مدیریت یکپارچه آفات که شامل یک رویکرد نظام‌مند طراحی شده

برای کاهش خسارات اقتصادی به محصولات زراعی و به‌ حداقل رساندن خطرات برای مردم و

محیط زیست است که علاوه بر افزایش عملکرد محصولات می توانند نیاز به

درمان‌های ضدمیکروبی (آنتی‌بیوتیکی)‌ را نیزکاهش ‌دهند.

در سطح تولیدی، فائو از اجرای شیوه‌ها و اقدامات مناسب بهداشتی حمایت می‌کند، شیوه‌ها و

اقداماتی که هدف آن‌ها جلوگیری از آلودگی‌ها و همچنین تشویق استفاده مسئولانه از داروهای ضدمیکروبی

– آنتی‌بیوتیک‌ها – برای کاهش خطرات مرتبط با ایمنی و سلامت غذایی است.

این مسئله شامل گستره‌ای فراتر از مزارع کشاورزی بوده و در برگیرنده پایبندی تمامی بخش‌ها و

افراد دخیل در تولید و کسب‌وکارهای مرتبط با مواد غذایی به شیوه‌های مناسب بهداشتی است،

مسئله‌ای که باید از طریق یک نظام بازرسی مبتنی بر خطر اجرایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا