نیتروژن فسفات آلی گوگردی گرانول هوکر

فسفر یکی از عناصر ماکروی مهم و ضروری در رشد گیاهان است و کود نیتروژن فسفات آلی که در واقع ترکیب کودهای دی‌آمونیوم‌فسفات و کودهای مرغی و دامی کاملا پوسیده می‌باشد.

فسفر در گسترش ریشه، گلدهی و تولید میوه و بذر نقش حیاتی ایفا می‌کند. حضور این عنصر در کنار ماده‌ی آلی بالا باعث بازدهی و جذب و نتیجه‌بخشی به مراتب بیشتر آن در گیاهان خواهد شد.

مزایا:

۱) تأمین فسفر مورد نیاز گیاه

۲) افزایش حاصلخیزی خاک

۳) اصلاح ساختمان خاک

۴) تقویت رشد ریشه

۵) افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

۶) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

عامل مهم و محدودکننده‌ی رشد و عملکرد در خاک‌های کشور نیز کمبود مواد آلی خاک است که این کود با داشتن ۲۵٪ ماده‌ی آلی، نقش مهمی در حاصلخیزی خاک، نگهداشت آب و افزایش تخلخل خاک دارد که در نهایت می‌توان گفت استفاده از کود نیتروژن فسفات آلی جایگزین به مراتب مناسب‌تری نسبت به کودهای شیمیایی خواهد بود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن