پلت مرغی ۷۰٪ و مواد آلی ۳۰٪ هوکر

کود پلت مرغ و دام غنی شده با عناصـر ماکـرو، میکـرو، گوگرد، اسید آمینه و اسید هیومیک، کودی با ماده آلـی بسیار بالا است و ترکیبی کامل جهت تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیـاه و اصلاح ساختمان و شرایط میکروبیولوژیکی خاک نیز می باشد. 

این کود در شرایط کم آبی باعث افزایش نگهداری آب در خاک شده در نتیجه تاثیر شگرفی در کمیت و کیفیت محصول دارد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبار داری کاهش انتقـال بیماری ها و بذر علف های هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید خاک

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی ، بیماری ها و علف های هرز

۶) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی

۷) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعـات آبیاری

۸) افزایش کمیت و کیفیت محصولات

* کود پلت آلی گوگردی، تولید شده از مواد اولیه، دارای بالاترین درجه کیفیت و بهترین شرایط کمپوست است. این کود به دلیل دارا بودن دو نوع پایه ماده آلـی، دارای طیـف وسیعـی از عناصر غذایی و میکرو ارگانیسـم هـای مفیـد خـاک می باشد و با داشتـن خصوصیات منحصر بفرد خود در شرایـط کـم آب و زمیـن های فقیر و شور، باعث تاثیـر چشمگیری در کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی می شود.

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد. 

 


محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن