کود مایع هیومیک اسید ۲۰ لیتری فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از راههای بهبود رشد گیاهان بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌باشد که در رشد و نمو بهتر ریشه گیاهان دخالت دارد. کود هیومیک اسید مایع  یک محرک زیستی است که حاوی درصد بالایی از مواد آلی، اسید هیومیک و فولویک می‌باشد که با بهبود حاصل‌خیزی و افزایش مواد غذایی اطراف ریشه، توسعه ریشه های اصلی و فرعی و افزایش سطح جذب عناصر غذایی رشد چشم‌گیر محصول را در پی خواهد داشت.

هیومیک اسید مایع علاوه بر افزایش جذب عناصر غذایی و نگهداری آن ها به فرم قابل جذب موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک شده که نقش مهمی در معدنی شدن عناصر در خاک و بهبود ساختمان خاک دارد. 

این کود در خاک های رسی موجب کاهش سله بستن، نفوذ بهتر آب به خاک و رشد و نمو بهتر ریشه می‌شود و در خاک‌های شنی مواد آلی ضروری برای تشکیل خاک‌دانه و حفظ رطوبت را تامین می‌کند، بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و شستشوی عناصر غذایی را کاهش می‌دهد.

مزایا:

۱) افزودن مواد آلی به خاک در خاک هایی با کمبود مواد آلی

۲) تسهیل جذب عناصر غذایی توسط ریشه 

۳) بهبود جوانه زنی بذر 

۴) تحریک فعالیت میکروارگانیسم های خاک 

۵) اصلاح ساختمان خاک و افزایش حاصل‌خیزی خاک 

۶) بالا بردن توان نگهداری رطوبت در خاک و افزایش مقاومت گیاه به خشکی 

۷) افزایش کمیت و کیفیت محصول

میزان و نحوه مصرف:

صیفی جات گلخانه ای و گیاهان زینتی: 

در طول دوره رشد به میزان ۰.۵ تا ۱ لیتر در هر ۱۰۰۰ متر مربع جهت تقویت و رشد بهتر گیاهان در سیستم آبیاری مصرف شود.

درختان میوه: 

قبل از تورم جوانه ها تا زمان برداشت در ۲ تا ۳ نوبت در هر مرتبه به میزان ۱۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری استفاده شود.

گیاهان زراعی: 

در طول دوره رشد در سه نوبت به میزان ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار قابل استفاده است.

این کود در آب کاملا محلول بوده و در تمامی سیستم های آبیاری قابل استفاده است.

دکمه بازگشت به بالا