کود سولفات مس Cu: 25% فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از مشکلات مهم و محدودکننده‌ی رشد در خاک‌های ایران، قلیایی بودن آنها می‌باشد. کودهای سولفاته علاوه بر تأمین عنصر غذایی اصلی، با داشتن گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاه، یکی از عوامل اصلی در کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر غذایی است.

با توجه به کشاورزی مرسوم در ایران و برداشت و جذب عناصر غذایی میکرو از خاک‌ها و عدم استفاده‌ی این کودها در کشت‌های مختلف، به مرور محصولات مختلف دچار کاهش عملکرد شده اند؛ لذا استفاده از عناصر میکرو به‌خصوص به فرم سولفاته، نقش بسیار مهم و کلیدی در جهت رسیدن به حداکثر میزان تولید دارد.

سولفات مس این برند دارای ۲۴٪ مس و ۱۴٪ گوگرد بوده و به رنگ آبی می‌باشد.

مس در فعال شدن آنزیم‌های مختلف، سنتز پروتئین و سایر فرایندهای فیزیولوژیک گیاه نقش داشته که در درختان با پلاسیدگی برگ‌های انتهایی و ریزش آنها یا مرگ جوانه‌ی انتهایی خود را نشان می‌دهد.

مـــزایـــا:

) رفع کمبـود عناصـر مس و گوگرد مورد نیاز گیاه

۲) کاهش pH خاک و نقش در جذب عناصر غذایی

۳) سولفات مس دارای نقش تغذیه‌ای نسبت به مس و گوگرد و همچنین نقش آفت‌کشی و قارچ‌کشی نیز می‌باشد.

۴) حلالیت مناسب و قابلیت استفاده به صورت پیش‌کشت و در سیستم آبیاری

۵) افزایش کمیت و کیفیت محصول

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کشت یا بعد از کشت در سیستم آبیاری

درختان میوه: 

۲۰۰ گرم برای هر درخت در زمان چال کود

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کشت یا بعد از کشت در سیستم آبیاری

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا