کود سولفات آهن Fe: 21% فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از مشکلات مهم و محدودکننده‌ی رشد در خاک‌های ایران، قلیایی بودن آنها می‌باشد. کودهای سولفاته علاوه بر تأمین عنصر غذایی اصلی، با داشتن گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاه، یکی از عوامل اصلی در کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر غذایی است.

با توجه به کشاورزی مرسوم در ایران و برداشت و جذب عناصر غذایی میکرو از خاک‌ها و عدم استفاده‌ی این کودها در کشت‌های مختلف، به مرور محصولات مختلف دچار کاهش عملکرد شده اند؛ لذا استفاده از عناصر میکرو به‌خصوص به فرم سولفاته، نقش بسیار مهم و کلیدی در جهت رسیدن به حداکثر میزان تولید دارد.

سولفات آهن این برند دارای ۲۱٪ آهن و ۱۱٪ گوگرد به رنگ سبز کم‌رنگ می‌باشد.

آهن مهم‌ترین ریزمغذی مورد نیاز گیاهان مختلف بوده و مهم‌ترین نقش آن در گیاهان مختلف، تولید کلروفیل و سبزینگی گیاه می‌باشد و بیشترین وابستگی را از نظر حلالیت و جذب نسبت به pH خاک دارد و کمبود آن در اکثر خاک‌های ایران با توجه به قلیایی بودن آنها مشاهده می‌شود.

کمبود آهن در گیاهان مختلف به فرم کلروز بین‌ رگبرگی در برگ‌ها ی جوان گیاه خود را نشان می‌دهد.

مـــزایـــا:

۱) رفع کمبـود عناصـر آهن و گوگرد مورد نیاز گیاه

۲) کاهش pH خاک و نقش در جذب عناصر غذایی

۳) افزایش سبزینگی و شادابی گیاه

۴) حلالیت مناسب و قابلیت استفاده به صورت پیش‌کشت و در سیستم آبیاری

۵) افزایش کمیت و کیفیت محصول

 

 

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کشت یا بعد از کشت در سیستم آبیاری

درختان میوه: 

۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم برای هر درخت در زمان چال کود

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کشت یا بعد از کشت در سیستم آبیاری

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا