کود اسید بوریک B: 17% فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

بور یکی از ریزمغذی‌های مهم در تشکیل گل و میوه و انتقال مواد غذایی از برگ به میوه و دانه و همچنین تقسیم سلولی می‌باشد. 

اسید بوریک دارای ۱۷٪ « بور» بوده که در مقاومت گیاهان نسبت به سرما و بیماری‌های گیاهی نقش مؤثری دارد. 

اسید بوریک این برند قابلیت استفاده به‌ دو صورت پیش‌کشت و محلول پاشی را دارد.

مزایا:

۱) رفع کمبـود بور مورد نیاز گیاه

۲) افزایش عیار و شیرینی چغندرقند

۳) یک‌دستی میوه

۴) افزایش مقاومت گیاه

۵) درشت شدن محصول

۶) افزایش بستن میوه

۷) بهبود گلدهی

۸) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۳ تا ۴ در هزار به‌ صورت محلول پاشی یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چال کود برای هر درخت استفاده شود یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار روی برگ ها محلول پاشی استفاده گردد.

هشدار: توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا