فلونیا – اسید بوریک B: 17%

بور یکی از ریزمغذی‌های مهم در تشکیل گل و میوه و انتقال مواد غذایی از برگ به میوه و دانه و همچنین تقسیم سلولی است. 

اسید بوریک دارای ۱۷٪ «بور» بوده که در مقاومت گیاهان نسبت به سرما و بیماری‌های گیاهی نقش مؤثری دارد. 

اسید بوریک فلونیا هم به‌صورت پیش‌کشت و هم به‌صورت محلولپاشی استفاده می‌شود.

مزایا:

۱. رفع کمبـود بور مورد نیاز گیاه.

۲. افزایش عیار و شیرینی چغندرقند.

۳. یک‌دستی میوه.

۴. افزایش مقاومت گیاه.

۵. درشت شدن محصول.

۶. افزایش بستن میوه.

۷. بهبود گلدهی.

۸. افزایش عملکرد و کیفیت محصول.

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۳ تا ۴ در هزار به‌صورت محلولپاشی یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان ۱۰۰-۵۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چالکود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۱ تا ۱/۵ در هزار روی برگها محلولپاشی استفاده گردد.

هشدار: توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن