کود فسفات آلی گوگردی گرانول هوکر، شرکت کیمیا اکسیر شرق

فسفر یکی از عناصر ماکروی مهم و ضروری در رشد گیاهان است. کود فسفات آلی درواقع ترکیب کودهای سوپر فسفات تریپل و کودهای مرغی و دامی کاملا پوسیده است.

فسفر در گسترش ریشه، گلدهی و تولید میوه و بذر نقش حیاتی ایفا می‌کند. حضور این عنصر در کنار ماده‌ی آلی بالا باعث بازدهی و جذب و نتیجه‌بخشی به مراتب بیشتر در گیاهان خواهد شد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) تأمین فسفر مورد نیاز گیاه

۲) افزایش حاصلخیزی خاک

۳) اصلاح ساختمان خاک

۴) تقویت رشد ریشه

۵) افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

۶) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

* عامل مهم و محدودکننده‌ی رشد و عملکرد در خاک‌های کشور، کمبود مواد آلی خاک است که این کود با داشتن ۳۰٪ ماده‌ی آلی، نقش مهمی در حاصلخیزی خاک، نگهداشت آب و افزایش تخلخل خاک دارد که در نهایت می‌توان گفت استفاده از کود نیتروژن فسفات آلی جایگزین به مراتب مناسب‌تری نسبت به کودهای شیمیایی خواهد بود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا