کود سوپر فسفات گرانوله فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از عناصر ماکروی مورد استفاده مهم در بخش کشاورزی، فسفر می‌باشد. کود سوپر فسفات گرانوله فلونیا یکی از کودهای مهم در تأمین این عنصر با توجه به عدم تحرک آن در خاک در مرحله‌ی پیش از کشت به صورت اختلاط با خاک کاربرد دارد. این کود که در بین کشاورزان با عنوان کود ریشه شناخته می‌شود، عامل اصلی در گسترش ریشه، گل‌دهی و تولید بذر و میوه است.

مزایا:

۱) تأمین فسفر مورد نیاز گیاه

۲) استفاده‌ی آسان با دستگاه کودپاش به علت گرانول بودن

۳) دارای ۱۲٪ گوگرد و ۲۰٪ کلسیم به همراه فسفات

۴) تولید داخل بدون نیاز به واردات

۵) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

کود سوپر فسفات گرانوله فلونیا دارای ۲۱ درصد فسفر کل بوده که علاوه بر آن با داشتن ۱۲ درصد گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه در کاهش pH خاک و جذب سایر عناصر غذایی نقش اساسی دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

دکمه بازگشت به بالا