کود سولفات آمونیوم N: 21% هوکر

ازت یکی از پرمصرف‌ترین عناصر ماکروی ضروری مورد نیاز گیاهان می‌باشد. با توجه به قلیایی بودن خاک‌های ایران، بهترین کود ازتی قابل توصیه، کود سولفات آمونیوم کریستال می‌باشد. این کود با داشتن ازت و فرم آمونیوم، دارای کمترین هدررفت و آبشویی بوده و با خاصیت اسیدزایی که دارد، علاوه بر تأمین عنصر گوگرد مورد نیاز گیاهان، با کاهش pH خاک در جذب سایر عناصر غذایی نیز نقش به‌سزایی دارد.

مزایا:

۱. رفع کمبـود ازت و گوگرد مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. افزایش رشد و نمو و سبزینگی گیاهان.

۳. افزایش بوته‌بندی و شاخ و برگ گیاهان.

۴. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس .

۵. جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی و بیماری‌ها به علت داشتن گوگرد.

۶. حلالیت مناسب و عدم هدررفت آن از طریق تصعید و آبشویی.

۷. بازدهی بالا نسبت به کود اوره.

۸. افزایش چشمگیر عملکرد و کیفیت محصول.

مصرف این کود در گیاهان مختلف زراعی مانند گوجه‌فرنگی، هندوانه، گندم و جو، کلزا و… و همچنین در باغاتی مانند پسته، مرکبات، سیب و… از کودهای بسیار مؤثر جهت تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز بوده که قابلیت مصرف به صورت سَرَک، چالکود و استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن