روغن ولک فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از راه های کنترل غیر سمی وکاهش خسارات آفاتی مانند شپشک ها ، شته ها و کنه ها درگیاهان استفاده از روغن ولک می باشدبطوریکه با استفاده از این محصول با ایجاد پوشش روغنی بر روی خود حشره وتخم آفات مانع از تنفس آنها شده و در نهایت باعث از بین رفتن آنها می گردد.

زمان مصرف این محصول بعد از سپری شدن سرمای زمستانه وقبل از بیداری درختان در شرایط آب وهوای مناسب می باشد.

برای اثرگذاری بهتر قابلیت اختلاط با سایر سموم علی الخصوص تخم کش ها را دارا می باشد.

این محصول نسبت به سایر سموم برای انسان ومحیط زیست بسیار کم خطرتر می باشد.

از ورود این محصول به آب های سطحی جلوگیری گردد.

مزایا:

۱)روغن ولک  در صورتی که خوب به کار برده شود برای کنترل آفات و حشرات بسیار  موثر می باشد و کم تر از حشره کش های شیمیایی ایجاد مسمومیت می کند. 

۲) سم پاشی  زمستانه بسیاری از آفات و حشراتی را که به گیاهان و درختان خسارت وارد می کند؛ از بین می برد.

۳)سم پاشی زمستانه می تواند در وقت کشاورز و باغدار صرفه جویی کند و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.

۴) این روغن برای انسان و محیط زیست طبیعی بی خطر است

۵)این روغن ها غیر انتخابی هستند و بیش تر حشرات را از بین می برند.

۶) برای پاشش روغن وسیله خاصی جز یک سم پاش مورد نیاز نیست.

 

                                                                                                    میزان مصرف:

                                                                       با دوز ۱تا ۱.۵درصد سمپاشی شده ودرخت کاملا خیس گردد

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا