کود تیوباسیلوس بیوسولفور پودری هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود تیوباسیلوس در تاثیرگذاری هر چه سریعتر کودهای گوگردی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. علت این امر آن است که مصرف کودهای گوگردی در خاک‌های ایران تاثیرگذاری کمی دارد زیرا این خاک ها غالبا دارای ماده آلی پایین و  فاقد میکرو اورگانیسم‌های حل کننده گوگرد می باشند.

* فرم قابل جذب گوگرد توسط گیاه فرم سولفاته بوده و تنها به فرم سولفاته در کاهش pH خاک و جذب سایر عناصر غذایی نقش دارد.

مزایا:

۱) اکسید کردن هرچه سریعتر گوگرد

۲) تبدیل گوگرد به فرم قابل جذب

۳) کاهش PH خاک

۴) افزایش جذب سایر عناصر غذایی

میزان مصرف:

در هر ۱۰۰ کیلوگرم گوگرد، به میزان ۲ کیلوگرم تیوباسیلوس مخلوط و آغشته گردد و بصورت پیش کشت استفاده شود.

هشدار: توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا