تیوباسیلوس بیوسولفور پودری هارپا

یکی از مشکلات اساسی خاک‌های ایران، قلیایی بودن آنها می‌باشد که این باعث می‌شود بسیاری از عناصر غذایی به اندازه‌ی کافی جذب گیاهان نگردد. بدین منظور از کودهای گوگردی بنتونیت‌دار مختلف استفاده می‌شود. به منظور فعال شدن و قابل جذب شدن گوگرد موجود در این کودها، نیاز به کودهای حاوی باکتری «تیوباسیلوس» می‌باشد. در واقع این باکتری‌ها برای فعالیت خود نیاز به گوگرد برای احیا دارند.

مزایا:

۱) افزایش قابلیت جذب و تأثیر گوگرد در خاک‌ها

۲) افزایش سرعت تأثیر گوگرد

۳) افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

۴) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

استفاده از کودهای گوگردی مختلف همراه با باکتری تیوباسیلوس موجب اثربخشی بهتر گوگرد و افزایش عملکرد برای گیاهان مورد کشت خواهد شد. لذا توصیه می‌شود همراه با کود گوگردی بنتونیت‌دار، حتما کود تیوباسیلوس با آن مخلوط شده و استفاده گردد.

میزان مصرف:

۲ تا ۳ درصد گوگرد مصرفی

هشدار: توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن